Uppföljning inför restaurering av myrar inom life-projektet Life to ad(d)mire, Kronobergs län 2010

em myrar i Kronobergs län, Horsnäsamossen, Årshultsmyren, Hästasjömyren (Flymossen), Taglamyren och Tängsjö fly har undersökts med avseende på vegetation. Myrarna ingår i lifeprojektet Life to ad(d)mire, inom vilket myrar ska restaureras genom igenläggning av diken och avverkning av igenväxningsvegetation. Tanken är att undersökningen ska upprepas under projektets sista år 2015, för att se om det går att utläsa någon effekt av restaureringsåtgärderna i vegetationen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2013__3&context=54