• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Uppföljning inför restaurering av myrar inom life-projektet Life to ad(d)mire, Kronobergs län 2010

em myrar i Kronobergs län, Horsnäsamossen, Årshultsmyren, Hästasjömyren (Flymossen), Taglamyren och Tängsjö fly har undersökts med avseende på vegetation. Myrarna ingår i lifeprojektet Life to ad(d)mire, inom vilket myrar ska restaureras genom igenläggning av diken och avverkning av igenväxningsvegetation. Tanken är att undersökningen ska upprepas under projektets sista år 2015, för att se om det går att utläsa någon effekt av restaureringsåtgärderna i vegetationen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2013__3&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss