Inventering Plantskolor - 2013

Branschen plantskola innefattar handelsträdgårdar, plantskolor och skogsplantskolor. De primära föroreningarna för branschen är bekämpningsmedel av olika slag. Beroende på vilka bekämpningsmedel som använts så kan föroreningssituationerna se olika ut. Vissa preparat bryts ner snabbt medan andra kan finnas kvar i naturen under mycket lång tid. I vissa bekämpningsmedel finns ämnen som binder hårt till jordpartiklar vilket medför att de blir kvar i föroreningsområdet. Andra preparat innehåller istället ämnen som lätt transporteras genom marken och vidare till grundvatten och vattendrag. I inventeringen av plantskolor i Kronobergs län, som gjordes hösten 2012, ingick 29 objekt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2013__6&context=54