Bottenfauna i Kronobergs län 2013

Resultatet av bottenfaunaundersökningen 2013 visade att förhållandena var nära det neutrala vid 13 lokaler, måttligt sura vid 21, sura vid 15 samt mycket sura vid en lokal (Tabell 3 och Figur 2). Bedömningarna baserades på indikatorarter, surhetsindex (Wiederholm ed. 1999ab) och MISA-index (Naturvårdsverket 2007).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2013_14&context=54