• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bottenfauna i Kronobergs län 2012

Resultatet av bottenfaunaundersökningen 2012 visade att förhållandena var nära det neutrala vid fjorton lokaler, måttligt sura vid nitton, sura vid tio samt mycket sura vid en lokal. Bedömningarna baserades på indikatorarter, surhetsindex (Wiederholm ed. 1999ab) och MISA-index (Naturvårdsverket 2007). Vid en jämförelse med tidigare års resultat ser man att försurningsläget var ungefär i nivå med de närmast föregående åren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2013_13&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss