Bottenfauna i Kronobergs län 2012

Resultatet av bottenfaunaundersökningen 2012 visade att förhållandena var nära det neutrala vid fjorton lokaler, måttligt sura vid nitton, sura vid tio samt mycket sura vid en lokal. Bedömningarna baserades på indikatorarter, surhetsindex (Wiederholm ed. 1999ab) och MISA-index (Naturvårdsverket 2007). Vid en jämförelse med tidigare års resultat ser man att försurningsläget var ungefär i nivå med de närmast föregående åren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2013_13&context=54