Aktuella vädervarningar i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bostadsmarknadsanalys 2013 Kronobergs län

Länsstyrelsen arbetar med att förverkliga Regeringens mål för bostadspolitiken. För detta ändamål insamlas uppgifter om det befintliga bostadsbeståndet samt upprättas statistik över antalet påbörjade, färdigställda och lediga lägenheter i länets kommuner; detta för att få kunskap om länets bostadsmarknad. Lagen (SFS 2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar reglerar regeringens krav på kommunerna att planera bostadsförsörjningen. Syftet med detta är att skapa förutsättningar för alla boende i kommunen att leva i bra boendemiljöer samt främja en ändamålsenlig bostadsförsörjning. Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod och Länsstyrelsen ska stödja kommunerna med råd och underlag i deras arbete med bostadsplaneringen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2013_05&context=54