• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Verksamhetsberättelse och nyckeltalsredovisning för kalkning i Kronobergs län för budgetåret 2011

Under 2011 spreds totalt 10 693 ton kalk i sjöar och vattendrag i Kronobergs län, varav ca 48 % med kalkdoserare till vattendrag, 12 % på våtmarker och ca 40 % direkt i sjöar. Den årliga kalkmängden har därmed minskat med ca 6 000 ton eller 35 % sedan mitten på 1990-talet. Totalkostnaden uppgick till ca 9,9 Mkr, vilket motsvarar 926 kr/ton spridd kalk. Av nämnda kostnad täcktes ca 8,4 mkr (85 %) av statliga bidrag. Resterande ca 1,5 mkr stod länets kommuner för. Försurningsbedömning med Magic-biblioteket visar att 77 % av de kalkade målsjöarna är försurade p.g.a. mänskliga aktiviteter. Motsvarande bedömning för alla länets sjöar ger att 56 % är försurade.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2012_15&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss