• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Operativ övervakning av miljögifter

I och med införandet av vattendirektivet (2000/60/ EG) har behovet och även till viss del syftet med miljöövervakning av vattenmiljöer förändrats. Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna har fått ansvar att kartlägga den kemiska och ekologiska statusen i Sveriges vattenförekomster. Ett miljöövervakningsprogram ska upprättas inom varje vattendistrikt för att få en bild av vattenkvaliteten. Detta miljöövervakningsprogram ska omfatta kontrollerande, operativ och undersökande övervakning.

Publikationens omslagsbild

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss