Kvicksilver i fisk, Kronobergs län, 1997-2012

Kvicksilver är en hälsovådlig och miljöfarlig tungmetall som är naturligt sällsynt i naturen. I Sverige råder sedan 1 juni 2009 totalt förbud mot all användning av kvicksilver. Kvicksilver förekommer dock fortfarande i landet bland annat i tandutfyllningar och som lagrat kvicksilver i mark. Den största källan för kvicksilverutsläpp utgörs globalt sett av förbränning av fossila bränslen, framförallt kol. Kvicksilvret färdas långväga med luftströmmar och faller sedan ner över land och hav, bara i Sverige motsvarar nedfallet 4,2 ton per år (Kemikalieinspektionen, 2004).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2012_24&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss