Kulturmiljöer av riksintresse - Utvärdering och uppföljning

Länsstyrelsen Kronoberg arbetar sedan 2008 med att fördjupa och förankra beskrivningarna av länets riksintressen för kulturmiljövård. Under år 2010 genomförde Länsstyrelsen en intervjuundersökning med samtliga kommuner i länet för att kartlägga kommunernas syn på riksintressen för kulturmiljövård. En prioriteringslista över de riksintressen som var i störst behov av fördjupning upprättades samtidigt. Nu har fördjupningar genomförts för samtliga områden på prioriteringslistan med undantag för Blidingsholm, Tingsryd kommun.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2012_03&context=54