• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-Spåningslanda - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Riksintresset Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-Spåningslanda utgör en av östra Kronobergs centralbygder. Landskapet präglas av en lång odlingskontinuitet där jordbruket successivt utvecklats från förhistorisk tid till 1800-talets industrialisering. Lekaryd sockencentrum, goda kommunikationer och herrgårdslandskapet illustrerar områdets centrala och dominerande roll i bygden. Samtidigt berättar sockencentrat, herrgårdsmiljön och bymiljöerna särskilt väl om det lokala samhällets sociala organisation och godspolitikens påverkan på det agrara landskapet. Dansjö och Gåvetorp herrgårdsmiljöer är representativa för den mångtaliga men mindre rika adel som dominerat i Småland vilken gett upphov till talrika men småskaliga gods alltifrån medeltid och framåt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2012_01&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss