Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hamneda - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Riksintresset Hamneda utgör en av västra Kronobergs centralbygder. Landskapet präglas av Lagans bördiga ådal kring vilken ett rikt jordbruk och viktiga kommunikationsleder vuxit fram. Den långa kontinuiteten och Lagans centrala roll för området illustreras av rika och väl exponerade fornlämningsmiljöer längs Lagans ådal. I anslutning till den bördiga odlingsmarken och kommunikationsstråken har först en agrar bebyggelse och sedan, i takt med kommunikationernas utveckling, en modern tätortsbebyggelse växt fram.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2012_02_2&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss