• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Flottningslämningar i Kronobergs län och kulturhistorisk bedömning av vandringshinder i Kronobergs län 2012

Hösten 2012 startade Länsstyrelsen i Kronoberg ett projekt, vars syfte var att inventera flottningslämningar i Kronobergs län. Inventeringen utgick ifrån de 23 prioriterade områdena för vattenvårdsarbetet. Totalt 20 områden inventerades i detta projekt. De övriga tre områdena studerades inom ”Pilotprojekt kring flottningslämningar i Lagans avrinningsområde i Kronobergs län” 2011. Omkring 111 platser besöktes inom projektet utifrån punktinventeringen. Totalt 17 lämningar efter flottningen återfanns. Dessa och tre lämningar från förra årets inventering har registrerats i årets digitala register, som kommer att bli tillgängligt via Länsstyrelsens WebbGIS.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2012_22&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss