Epifyter i bokskog - en inventeringsrapport från miljöövervakning 2011

Under 2011 har Kronobergs länsstyrelse beslutat inleda arbetet med miljöövervakning av de biologiskt mest värdefulla bokskogsmiljöerna. Detta ska ske genom att följa utvecklingen av trädlevande mossor och lavar som har en stor andel av sina förekomster på just bok.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2012_04&context=54