Årsredovisning 2012

Året som gått har tydliggjort de utmaningar länet står inför, utmaningar som i mångt och mycket kan synas motstridiga. Å ena sidan har vi återigen drabbats hårt av lågkonjunkturen och har legat i den mindre smickrande varseltoppen, och å andra sidan ger många av länets företag samtidigt uttryck för stora svårigheter att få tag i medarbetare med rätt kompetens. En svårighet så stor att den är ett reellt hinder för tillväxt. Problematiken pekades också ut i den OECD-rapport som publicerades för drygt ett år sen där länets stora andel tillverkningsindustri, med stor slagsida mot låg- och mellanteknologisk tillverkning, många underleverantörer och lågt förädlingsvärde tillsammans med låga utbildningsnivåer och svag infrastruktur lyftes som stora framtidsutmaningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Organisation
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2012__1&context=54