Statistisk utvärdering av miljöövervakningsmetoder för kryptogamer i bokskog

Nedanstående utredning syftar till att undersöka hur många träd som behöver inventeras för att uppnå önskad säkerhet för uppskattning av det totala artantalet och medelartantal av två olika urval av naturvärdesintressanta lav- och mossarter, samt att jämföra effektiviteten mellan olika provtagningsstrategier.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2011_11&context=54