Lidhult reviderad åtgärdsutredning

Verksamheten vid Lidhults f.d. sågverk påbörjades i slutet av 1800-talet och pågick fram till nedläggningen 1977. Från 1944 och fram till nedläggningen bedrevs verksamheten av Södra skogsägarna. Under minst ca 30 år impregnerades sågat virke mot blånad med pentaklorfenolbaserade preparat. Inledningsvis skedde denna genom doppning av lösvirke direkt efter sågning, i direkt anslutning till sågverket. Senare övergick man till doppning av färdigpackade virkespaket i ett doppkar intill virkesförrådet. Efter det att virket droppat av transporterades det till brädgården där det lagrades.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2011__10&context=54