• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kalkade våtmarker i Kronobergs län - Inventering gjord på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län

Föreliggande rapport har tillkommit på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Syftet med uppdraget var att inventera och utvärdera de kalkade våtmarkerna i Kronobergs län med avseende på lämplighet och förutsättningar för fortsatt kalkning. Rapporten behandlar de 114 våtmarker som våren 2010 var föremål för återkommande kalkning. De kalkade våtmarkerna ingår i elva åtgärdsområden och är belägna inom åtta olika huvudavrinningsområden och sex olika kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2011_17&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss