Historia framöver - Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län - 2011-2015

Varför en strategi för något så fundamentalt som förvaltning och bruk av kulturmiljön? Människor har ju alltid i den dagliga gärningen förvaltat och förändrat kulturmiljön. Tillskott och fråndrag har varit något naturligt och skett utan närmare reflektioner. Naturgivna förutsättningar och mänskliga behov har i olika sammanhang styrt förändringar. I ett äldre samhälle krävdes inte tillstånd att vare sig bygga eller riva, nyodla eller beskoga, gräva eller avvattna. Först med storskaliga förändringar blev lagreglering vanlig. Allmänhetens engagemang för frågor om kulturmiljöns användning och förvaltning har samtidigt stärkts. Människors liv påverkar kulturmiljön. I detta är alla delaktiga. Alla har också ansvar för hur det förflutna ska fortsätta bilda grund för framtidens historia.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2011__3&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss