Kyrkogårdar i Kronobergs län - En inventering av skyddsvärda träd, kärlväxtflora, ängssvampar och kryptogamer 2006-2009

Under senhösten och vintern 2006-2007 samt försommaren 2007 gjordes en inventering av trädskiktet på 33 av Kronobergs läns kyrkogårdar. Tobias Ivarsson inventerade 27 av kyrkogårdarna på uppdrag av länsstyrelsen; övriga kyrkogårdar inventerades genom länsstyrelsen. Inventeringen baserades på metoden för inventering av skyddsvärda träd, framtagen i samarbete mellan Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. I samband med att träden inventerades, undersöktes även kärlväxt- och ängssvampflora, stenmurar och buskskikt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2010_03&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss