Höga flöden i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kulturmiljöer av riksintresse - Intervjuundersökning med länets kommuner

Länsstyrelsen har uppmärksammat att det krävs ytterligare fördjupade beskrivningar av riksintressena för kulturmiljövården inom länet och då i synnerhet vad det gäller de med ett högt exploateringstryck. En ny metod för fördjupade beskrivningar av riksintressena har tagits fram av Länsstyrelsen för att underlätta hanteringen kring dessa frågor. Denna metod utgår ifrån de kortfattade motiveringar och värdebeskrivningar som samtliga riksintressen har och tydliggör de kulturhistoriska värdena genom främst bildmaterial och GIS-skikt. Hittills har två av riksintressena fått fördjupade beskrivningar med hjälp av denna metod; Växjö stad och Kosta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2010_09&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss