Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kronoströms spegelfabrik

Miljöteknisk undersökning motsvarande MIFO fas 2 för fastigheten Uppvidinge 12:143, Fröseke. Inom fastigheten pågick spegeltillverkning under cirka 50 år samt möbeltillverkning under cirka 25 år. Det övergripande syftet med undersökningen är att genom riktad provtagning av jord, byggnadsmaterial, sediment och grundvatten undersöka förekomst av föroreningar från tidigare verksamhet. Med underlag av undersökningarna har sedan ett förslag till riskklass enligt MIFO-metodiken (rapport NV 4918) lämnats. Föreliggande dokument omfattar redovisning av provtagningsförfarande, analysresultat, förenklad riskbedömning samt förslag till riskklass.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2010__9&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss