Inventering av rödlistade slinkearter, Nitella, i Kronobergs län 2008 - rapporten

Föreliggande undersökning har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län med medel från Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter. Vid urvalet av lokaler valdes alla tidigare kända fyndlokaler för de rödlistade slinkearterna samt ett par lokaler i närheten, med förmodat likartad livsmiljö. Dessutom har ett antal dammar inventerats då de passerats, vilket resulterat i att totalt 41 lokaler besökts. De rödlistade slinkearter som någon gång hittats i länet är grovslinke, spädslinke och dvärgslinke.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2010_02&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss