Höga flöden i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Fd Nya Svetsmontage

En miljöteknisk undersökning motsvarande MIFO fas 2 för fastigheten Brånan 1:35, Brånan industriområde i Vislanda, Alvesta kommun. Diverse kemikalier, till exempel klorfenoler, har förvarats på fastigheten. Det övergripande syftet med undersökningen är att genom riktad provtagning av jord, trädkärnor och grundvatten undersöka förekomst av eventuella föroreningar från tidigare verksamhet. Med underlag av undersökningarna har sedan ett förslag till riskklass enligt MIFO-metodiken (rapport NV4918) lämnats. Föreliggande rapport omfattar redovisning av provtagningsförfarande, analysresultat, förenklad riskbedömning samt förslag till riskklass.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2010__3&context=54