Fd Malmens metall i Hovmantorp

Miljöteknisk undersökning motsvarande MIFO fas 2 för fastigheten Ekebäcken 3, Hovmantorp i Lessebo kommun. Inom fastigheten tre olika bolag varit verksamhetsutövare, bland annat AB Malmens Metallfabrik. Det övergripande syftet med undersökningen är att genom riktad provtagning av jord, porgas, sediment, inomhusluft och grundvatten undersöka förekomst av eventuella föroreningar från tidigare ytbehandling. Med underlag av undersökningarna har sedan ett förslag till riskklass enligt MIFO-metodiken (rapport NV4918) lämnats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2010__11&context=54