Fd Berghems glasbruk

Berghem glasbruk var i drift i 35 år mellan åren 1887 och 1951. Glasbruket följdes av en mängd konkurser, ägarbyten och bränder. Under åren tillverkades bland annat fönsterglas, konserveringsglas, hushållsglas och kristall. Idag är hyttan borta medan arbetarbostäder och det som eventuellt var sliperi finns kvar. Byggnaderna används idag frekvent för fritidsboende. En relativt stor deponi ligger på området. I denna undersökning har provtagning skett genom geoteknisk skruvborrning och provgropsgrävning. Även grundvattnet har provtagits, genom installerade grundvattenrör och en befintlig brunn.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2010__17&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss