Undersökning av bottenfaunan i Helgeå, vattendragssträckan Möckeln-Väraberga, samt Åsnens utlopp vid Hackekvarn 2007

Detta är en inventering av bottenfaunan i vattendragssträckor i Helgeå och vid Åsnens utlopp som av Länsstyrelsen i Kronoberg har bedömts vara särskilt intressant på grund av förekomst av bland annat tjockskalig målarmussla och mal. Bottenfaunainventeringen ingår som en del i ett inventeringsarbete som redovisas i rapporten ”Naturvärdesbedömningar för vattendragssträckan Möckeln-Väraberga samt Åsnens utlopp vid Hackekvarn” (Kling Nolbrant 2007).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2009_11&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss