Undersökning av bottenfauna och sediment i tre pooler längs en riffle-poolsträcka i Helge å

En undersökning av bottenfauna och sediment gjordes i tre pooler längs en riffle‐pool sträcka i Helge å nedströms Möckeln i Kronobergs län. Dessutom inventerades en lugnflytande sträcka uppströms en damm som referens. Syftet var att föreslå en metod för uppföljning av poolerna eftersom dessa miljöer kan fungera som indikatorer på miljöförändringar i vattensystemet. Undersökningen tyder på att poolerna i Helge å utgör en unik miljö med arter som har särskild preferens för denna miljö i förhållande till strömsträckor. Sådana arter var tjockskalig målarmussla Unio crassus och flat dammussla Pseudanodonta complanata.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2009_15&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss