Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Naturvärdesinventering Möckeln-Väraberga, Hackekvarn

I sjöarna Åsnen och Möckeln samt i områdena kring dessa finns mycket höga naturvärden. En del av naturvärdena har redan uppmärksammats och skyddats genom befintliga reservatsavsättningar. De värden som finns i och i anslutningen till vattnet har dock varit relativt förbisedda i tidigare arbeten med områdesskydd. Länsstyrelsen bedömer att det finns behov av naturvärdesbedömningar som kommer att utgöra ett viktigt underlagsmaterial för det fortsatta arbetet med att skydda limniska objekt i Kronobergs län. Syftet med denna rapport är att genomföra naturvärdesbedömningar i områden vilka i samråd med Naturvårdsverket bedömts vara nationellt särskilt värdefulla.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2009_20_1&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss