Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Naturvärdesinventering av Mörrumsån, Blidingsholm - hydromorfologi och biologi

Mörrumsån är längs den inventerade sträckan till stora delar mycket bred och utgör närmast en sjö uppströms Blidingsholm. Nedströms Blidingsholm ligger bredden på vattendraget kring 50 meter. Fåran består till stor del av block i botten även om finkornigare delar förekommer vid till exempel Farbäcken och utloppet i Brändeborgsfjorden. Även runt Blidingholms gård förekommer finkornigt material.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2009_16&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss