Nätprovfisken i kalkade sjöar 2008 - Kalkeffektuppföljning i Kronobergs län

De nio sjöarna Hökasjön, Hagsvarten, Hagasjön, Moasjön, Sutaresjön, Osasjön, Gassjön, Vrången och Hillesjön i Kronobergs län nätprovfiskades sommaren 2008 inom ramen för länsstyrelsens i Kronobergs län program för kalkeffektuppföljning. Målet med provfiskena var att undersöka kalkningen effekter på fiskbestånden, sjöarnas artsammansättning, åldersstruktur samt eventuell annan yttre påverkan på sjöarna och fiskbestånden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2009_04&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss