Inventering av klockgentiana i Kronobergs län - rapporten samt bilaga

Klockgentiana (Gentiana pneumonanthe) är en flerårig kärlväxt som i Kronobergs län växer på allehanda fuktig mark såsom sjöstränder, fuktängar och myrar. Klockgentianan uppmärksammast lättast i solig väderlek då de intensivt kornblå blommorna slås ut. Arten är störningsgynnad och var tidigare relativt vanlig på slåtterängar vilka slogs sent. Kärnområdet i länet för klockgentiana är, och har även i historisk tid varit, Ljungby kommun. Klockgentianan är fridlyst och upptagen på den nationella rödlistan som sårbar (VU).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2009_09&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss