Död ved och dess påverkan på hydromorfologin med exempel från Helge å

Död ved i vatten har sällan analyserats avseende påverkan på hydromorfologin trots att just detta är en viktig anledning till att man vill rensa vattendrag. Eftersom död ved i vattendrag fyller en viktig funktion för såväl hydromorfologin som biologisk mångfald och att många vattendrag har en brist på död ved, finns det ett intresse att öka mängden död ved. Även om effekterna i huvudsak är positiva finns det osäkerhet kring om detta leder till ökad översvämningsrisken. En genomgång av nationella och internationella publikationer kring död ved och påverkan på hydromorfologin visar att det finns relativt få undersökningar i fält i jämförelse med den biologiska nyttan av död ved. Det finns därför behov av att undersöka effekten av död ved i framförallt finkorniga vattendrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2009_19&context=54