• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Miljöövervakning av fåglar i skogsmark - punktruttsredovisning 2007

Det här är en redovisning av 2007 års punktruttsinventering. Punktruttsinventeringen är en del av 2007års miljöövervakning av fåglar. Årets inventering är den elfte i rak följd sedan projektet startade 1997. Syftet med punktruttsinventeringen är att följa populationsutvecklingen hos de av länets fågelarter vilka bebor skogsmark. Alla 22 punktrutterna är avsiktligt utlagda i produktiv skogsmark. Rutterna består av 20 punkter med ett inbördes avstånd av minst 300 m och görs av samma inventerare år från år, dock har några av rutterna fått nya inventerare under åren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2008_10&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss