Strategi för formellt skydd av skog i Kronobergs län

Strävan mot ett hållbart samhälle är en grundförutsättning i statens politik. Den ekologiska dimensionen i hållbar utveckling tydliggörs i de av riksdagen beslutade Svenska miljökvalitetsmålen. Målen tar bland annat sin utgångspunkt i den internationella konventionen om biologisk mångfald och EU:s direktiv på området. Det långsiktiga målet för miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” lyder: Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Natur
  • Skogsbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2007_35&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss