Miljöövervakning av fåglar i skogsmark - punktruttsredovisning 2006

Det här är en redovisning av 2006 års punktruttsinventering. Punktruttsinventeringen är en del av 2006 års miljöövervakning av fåglar. Årets inventering är den tionde i rak följd sedan projektet startade 1997. Syftet med punktruttsinventeringen är att följa populationsutvecklingen hos de av länets fågelarter vilka bebor skogsmark. Alla 22 punktrutterna är avsiktligt utlagda i produktiv skogsmark. Rutterna består av 20 punkter med ett inbördes avstånd av minst 300m och görs av samma inventerare år från år, dock har en av rutterna (G22) fått en ny inventerare för 2006.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2007_18&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss