Aktuella vädervarningar i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kroksnäs Alvesta kommun en inventering av skyddsvärda arter

På uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län har skyddsvärda arter inventerats i området Kroksnäs i Alvesta Kommun. Inventeringen har genomförts under våren och sommaren 2007. Kroksnäs gränsar till den sydöstra delen av sjön Tjurken (Bilaga 1). Naturen utgörs till stora delar av granskog med lövinslag. Inom det aktuella området har Skogsvårdsstyrelsen registrerat två nyckelbiotoper och ett naturvärde.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2007_13&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss