Inventering av solitära bin och andra insekter på slåtterängar och i äldre jordbruksmiljöer i Kronobergs län 2005

Det gamla bondelandskapet, med dess blandning av ängar, hagar, åkrar och utmark, har länge fascinerat människan. Särskilt slåtterängarna, med sin rikedom på örter, uppmärksammades tidigt av botaniskt kunniga personer. På senare tid har intresset för dessa miljöers övriga biologiska egenskaper och naturvärden ökat. I takt med att många gamla jordbruksbygder drabbats av nedläggning och utflyttning, med igenväxande ängar, åkrar och hagar som följd, har medvetandet ökat om hoten mot flora och fauna. Man har även blivit mer medveten om den stora artrikedomen i jordbrukslandskapet och dess koppling till människan som brukare av marken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2007_17&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss