Inventering av sandödla i Kronobergs län

Sandödlan (Lacerta agilis) inventerades i Kronobergs läns åtta kommuner på totalt 111 lokaler under 20 dagar mellan 31/7 – 8/9 2006. Avsikten var att kartlägga den eventuella förekomsten av sandödla i länet och potentiella sandödlehabitat i länet, som ett led i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för artens bevarande i Sverige. Inventeringen genomfördes genom att 1) utifrån jordartskartor urskilja större sandområden, främst isälvsavlagringar, 2) med hjälp av Arcview lokalisera sand- och grustag, skjutbanor och kraftledningsgator, och 3) besöka alla lokalerna i fält. Även en gammal lokal därifrån sandödlan tidigare rapporterats besöktes också.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2007_20&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss