Elfiskeundersökningar i Kronobergs län 2006

För att motverka effekterna av försurningen och förhindra att den biologiska mångfalden utarmas i svenska sjöar och vattendrag bedrivs en omfattande kalkningsverksamhet. I Kronobergs län fördelas årligen ungefär 15 000 ton kalk ca 280 sjöar, 275 km vattendrag och ett hundratal våtmarker. Ett 40-tal kalkdoserare i vattendrag sprider ungefär hälften av den totala mängden kalk. För att kontrollera om kalkningen har avsedd effekt undersöks fiskfaunan genom elfiske på ett knappt 50-tal utvalda lokaler i Kronobergs län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2007_12&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss