Arkeologiska insatser i Kronobergs län efter stormen Gudrun - återställning, dokumentation och besiktning

Den 8 januari 2005 drog stormen Gudrun fram över södra Sverige och orsakade stor förödelse. Den skadeinventering som utfördes under 2005 och 2006 visade att ett stort antal forn- och kulturlämningar blivit skadade (Edvinger 2006 och Reuterdahl 2007). Syftet med skadeinventeringarna var att dokumentera och uppskatta skadorna samt att bygga ett underlag inför eventuella återställningar och/eller slutundersökningar. Under sommaren och hösten 2006 började arbetet med att återställa de lokaler som ådragit sig de största skadorna, detta på såväl vårdade som icke-vårdade lämningar. Detta gällde cirka 180 lämningar, vilka ansågs vara så pass skadade att de behövde någon form av arkeologisk åtgärd (Reuterdahl 2007:3).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2007_32&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss