Välkommen ut! Utemiljöns betydelse i boenden för äldre

Alla mår vi bra av att få vara ute – i en trädgård, i en park eller i skogen. Utemiljön vid äldreboenden har stor betydelse för de äldres hälsa och välbefinnande. Att ha nära till en trygg utemiljö som är lätt att komma till och stimulerande på olika sätt, behöver ingå som en naturlig del av vardagen för äldre. Denna skrift är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsens sociala funktion och funktionen för hållbar samhällsplanering och boende. Projektet inleddes med ett seminarium om utemiljöns betydelse för äldre och följdes av besök i ett antal äldreboenden i länet. Syftet med denna skrift är att sprida goda idéer och exempel från dessa besök. Projektgruppen har bestått av socialkonsulenterna Annika Lissel och Marianne Jervehed samt bitr.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2006_34&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss