Skadeinventering av fornlämningar i Kronobergs län 2005. rapporten i pdf-format 5,5 mb

En av konsekvenserna efter stormen Gudruns framfart i januari 2005 var att många kultur- och fornlämningar skadats av främst rotvältor. Hur pass omfattande skadorna var för hela länets kulturminnes- och fornlämningsbestånd kunde då bara anas. Av den anledningen beviljade Riksantikvarieämbetet den 1 juli 2005 ett extra anslag på 1 mkr till Kronobergs län och dessa skulle användas för en skadeinventering. Syftet med skadeinventeringen var att få en överblick av hur många fornlämningar som skadats inom Kronobergs län och hur allvarliga dessa skador blivit på respektive fornlämning/fornlämningsområde. Inventeringens uppgift var också att bedöma nödvändiga åtgärder för återställande alternativt slutundersökning och eventuellt återställande av de skadade lämningarna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2006_17&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss