Sågverk i Lidhult - Utökad undersökning

Lidhults sågverk lades ned 1977. Verksamheten omfattade bland annat doppning med pentaklorfenolhaltiga medel i syfte att skydda virket från blånad. Vid den översiktliga undersökningen som utfördes våren 2005 konstaterades att halten pentaklorfenol i grundvattnet var närmare 2000 gånger det holländska riktvärdet för när åtgärder bör övervägas. Allvarligast förorening påträffades i grundvattnet i området där doppningsanläggningen var belägen, men tydligt förhöjda halter registrerades också i grundvattnet där lösvirkesdoppning har utförts. Det bedömdes som sannolikt att det rör sig om två olika källor till föroreningen. Under vintern 2005-2006 har en utökad undersökning utförts i syfte att ta fram underlag för att göra en riskbedömning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2006__2&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss