Sågverk i Hjortsberga - Utökad undersökning

Hjortsberga sågverk lades ned 1981. Verksamheten omfattade bland annat doppning med pentaklorfenolhaltiga medel i syfte att skydda virket från blånad. Halten pentaklorfenol i marken uppmättes vid den översiktliga undersökningen som mest till närmare 200 gånger riktvärdet för industrimark. Riktvärdet för dioxiner i jord överskreds med sju gånger på samma plats. För grundvatten saknas svenska riktvärden, men enligt den så kallade ”Holländska listan” är halterna tydligt över gränsen för när åtgärder bör övervägas. Två av tre undersökta barkupplag som tillhörde sågverket visade sig innehålla dioxiner i en halt om som mest två gånger riktvärdet för industrimark (MKM). Det ska dock betonas att de generella riktvärdena inte är tillämpliga för bark. Barken har sålts som jordförbättringsmedel.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2006__3&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss