Höga flöden i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Naturvärdesbedömning av skogsbestånd på ön Marsholm

På uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län (Elisabet Ardö och Jonas Hedin) har ett område på Marsholm naturvärdebedömts. Bedömningen ska ligga till grund för en eventuell utvidgning av det befintliga naturreservatet. Reservatet innefattar bl.a. ett mindre blandskogsområde på öns södra del. I reservatet finns ett stort antal sällsynta och hotade arter, inte minst flera skalbaggar. Här förekommer bland annat den mycket sällsynta svartoxen Ceruchus chrysomelinus, en i landet starkt hotad art. Svartoxen kommer under 2005-2009 omfattas av ett särskilt åtgärdsprogram som avser att förbättra artens idag mycket dåliga förutsättningar i Sverige. Den förekommer i äldre, fuktiga naturskogar med riklig förekomst på grova, rödmurkna lågor (Nilsson m.fl. 2002).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2006_26&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss