Fiskbestånden i kalkade sjöar 2005

Kronobergs län är ett av de områden i Sverige som drabbats hårdast av försurning. Kalkning är därför mycket viktigt för att åstadkomma vattenkemiska förbättringar. Genom kalkning kan man upprätthålla och återställa den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag. I Kronobergs län är kalkningsverksamheten mycket omfattande. Årligen fördelas c:a 15 000 ton kalk till över 400 sjöar, c:a 50 kalkdoserare i vattendrag och till ett drygt hundratal våtmarksområden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Jakt
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2006_19&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss