Det småskaliga miljonprogrammet i Kronobergs län - Rapport och utvärdering

Regeringen har för år 2006 gjort en riktad satsning för kunskapsuppbyggnad om det moderna samhällets kulturarv. Länsstyrelsen har i ett särskilt äskande tilldelats extra medel för utåtriktad verksamhet inom projektet Det småskaliga miljonprogrammet i Kronobergs län. Under hösten 2006 har Länsstyrelsen fortsatt sitt samarbete med Smålands museum inom Riksantikvarieämbetets satsning Det moderna samhällets kulturarv. Seminarier har hållits i länets åtta kommuner, de inbjudna har fått möjlighet att diskutera varsamhetsfrågor gällande rekordårens bebyggelse.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2006_32&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss