Väckelsång sågverk

En kompletterande markteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 på fastigheterna Väckelsång 6:41 och 16:1 i Tingsryds kommun. Syftet med undersökningen var att via en kompletterande utökad provtagning av jord och grundvatten klarlägga om det förekommer föroreningar i form av klorfenoler, klorerade bekämpningsmedel och dioxiner från den tidigare verksamheten i form av doppning av virke samt transporter inom fastigheten. Undersökningen utförs som en utökad och kompletterande undersökning till den översiktliga undersökning enligt MIFO fas 2 som utfördes under år 2002 på uppdrag av länsstyrelsen i Kronobergs län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2005__6&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss