Sågverk i Häradsbäck

En översiktlig undersökning enligt MIFO fas 2 på fastigheten Häradsbäck 1:87 i Älmhults kommun. Syftet med undersökningen var att klarlägga om tidigare sågverksverksamhet med bl a doppning av virke genererat föroreningar i mark- och grundvattnet inom fastigheten. Undersökningen utförs för att klarlägga om påträffade föroreningar i Häradsbäcks vattentäkt kan härröra från ovan nämnd fastighet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2005__8&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss