Identifiering av förorenade områden i Kronobergs län - 2005

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under 2005 identifierat potentiellt förorenade områden i länet. Arbetet har utförts på uppdrag av och med bidrag från Naturvårdsverket. Identifiering av förorenade områden ingår som delmål under miljömålet ”Giftfri Miljö”. Målet med identifieringen är att öka kunskapen om var det bedrivits verksamheter som kan ge upphov till förorenade områden. Det kan vara viktigt att känna till om man senare vill bygga bostäder eller på annat sätt ändra markanvändningen på fastigheten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2006_09&context=54